خشک کن

خوابگاه‌ها و آسایشگاه‌ها

در مراکز نگهداری تعداد قابل توجه از کسانی که می‌بایست در محل‌ها مشترک زندگی کنند، نیاز به بهداشت و نظافت بیشتر به چشم می‌آید؛ از این رو نظافت لوازم و لباس ایشان از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ بویژه اینکه در برخی از این نوع مراکز، گاهی ساکنین قادر به انجام مسائل بهداشتی خود نیستند. از این رو فراهم کردن امکان شستشو و خشک کردن لباس‌ها به نحوی که پاسخگوی نیاز اینگونه مراکز باشد، بسیار با اهمیت است.

آسایشگاه‌های سالمندان، مراکز نگهداری از بیماران کم توان و ناتوان، یتیم‌خانه‌ها، شیرخوارگاه‌ها، مجتمع‌های شبانه روزی، خوابگاه‌های دانشجویی و… همه و بسیار بیش از آن، بیش از “شستشو” نیازمند سازوکاری هستند که امکان “خشک کردن لباس” را فراهم کند؛ زیرا “مشکل شستشوی لباس” امروزه با استفاده از “ماشین‌های لباسشویی” موجود در بازار، به راحتی قابل حل است.

به‌علاوه، برای حل مشکل بهداشتی مربوط به لباس‌های فرم و تجیزات ساخته شده از پارچه در بخش اداری، خدماتی و … در این‌گونه مراکز نیز خشک کن‌های “آسانش” راه حل قابل قبولی ارائه می‌کنند!

نوشته های مشابه