خشک کن

کاربرد دستگاه های خشک کن لباس

نیاز به دستگاه‌های خشک کن نیازی واقعی است…!

نیاز به دستگاه‌های خشک کن لباس نه نیازی جدید به حساب نمی‌آید. راه‌هایی نیز برای رفع آن ارائه و دستگاه‌هایی نیز ساخته شده است. این نیاز همگانی و در تمام محیط‌های زیست انسانی وجود دارد و متناسب با تغییرات ناشی از شهر نشینی و زندگی مدرن و تغییر در شیوه زندگی و سکونت، افزایش نیز می‌یابد. امّا در این میان، مراکز کاری اعم از مراکز درمانی، آسایشگاه‌ها، رستوران‌ها و … این نیاز بسیار جدی‌تر، محسوس‌تر و بیشتر به چشم می‌آید.

تا بیش از این مراکز و سازمان‌های نیازمند به چنین دستگاهی به دو دسته تقسیم شده‌اند. دسته‌ی اول آن‌هایی هستند که امکانات (اعم از امکانات مالی خریداری دستگاه و امکانات محیطی و جای مورد نیاز دستگاه ) لازم را دارند؛ که به استفاده از دستگاه‌های بزرگ، پر هزینه ( از نظر قیمت و انرژی مصرفی) استفاده می‌کنند.

گروه دوم آن‌هایی هستند که به هر دلیلی قادر به استفاده از این نوع دستگاه‌ها نیستند؛ که آن‌ها نیز با استفاده از خدمات خشک شویی‌ها و روش‌های دیگر مشکل خود را به نحوی بر طرف می‌کنند!

اما بی گمان بسیاری از ایشان (هریک به دلایل خاص خود و دلایل مشترک) از عملکرد این نوع دستگاه‌ها رضایت چندانی ندارند. گروهی بدلیل آلودگی‌های محیطی و گروهی دیگر از بالابودن استهلاک دستگاه؛ گروهی از مصرف انرژی قابل توجه و گروهی دیگر از استهلاک لباس‌های خشک شده در این نوع دستگاه ها.

در دستگاه‌های خشک کن ارائه شده توسط این شرکت از فناوری ای استفاده شده که قیمت تمام شده و مصرف انرژی به شکل چشم‌گیر کاهش یافته و استهلاک دستگاه و استهلاک لباس را نیز به شکل مؤثری کاسته شده است.

نوشته های مشابه