خشک کن

روند جهانی…

از دیرباز، انسان‌ها بر اساس تجربیات زندگی راه‌های کنار آمدن با مشکلات را می‌آموختند و با کسب تجربیات جدید، گاه به راه‌ حل‌های جدید نیز  دست می‌یافتند؛ به این ترتیب، روش زندگی به مرور تغییر می‌کرد. این تغییر بسیار کند بود و در برخی موارد پس از گذشت هزاران سال، تغییر چندانی در آن‌ها به وجود نمی‌آمد. برای مثال، یکی از روش‌های بسیار قدیمی برای حل مشکل خشک کردن لباس، پهن کردن در معرض نور خورشید بود؛ روشی که با گذشت ده‌ها هزار سال هنوز تغییر چندانی نکرده است!

تا اینکه پیشرفت در دانش و فناوری امکان ارائه‌ی روش‌های جدید در زمینه‌های مختلف را فراهم کرد. برای حل مشکل حمل و نقل، وسایل و ماشین‌های بسیار کارآمد اختراع شدند و… به این ترتیب، انسان توانست بسیاری از ناممکن‌ها را با تکیه بر دانش و فناوری‌های پیشرفته ممکن گرداند. در این میان، ماشین لباسشویی اتوماتیک یکی از پیشرفت‌های مهم در زندگی انسان‌ها به حساب می‌آید. تا جایی که امروزه کمتر خانه‌ای را می‌توان یافت که در آن ماشین اتوماتیک لباسشویی وجود نداشته باشد.

امّا ماشین لباسشویی تنها قادر به حل بخش نخست مشکل است و برای حل مشکل خشک کردن راه حلی ارائه نمی کند و تنها تا آب گیری‌ لباس‌های شسته شده ایفای نقش می‌کند؛ تا جایی که مرحله‌ی خشک کردن هنوز به روش اجداد ما در هزاران سال گذشته به انجام می‌رسد. داستان شیرین ماشین لباسشویی تنها در صورتی پایان خوش خواهد یافت که راه حل رضایت بخشی برای مرحله‌ی نهایی فرایند شست و شو ارائه شود. بله جامعه نیازمند یک تحول است که این مشکل را “آسان” کند

ماشین‌ خشک کن آسانش، همان تحولی است که نقش ناتمام ماشین لباسشویی را کامل کرده و داستان ماشین لباسشویی را به سرانجام خوش می‌رساند.

این نیاز همگانی است و در بخش‌های مختلف خانگی، شغلی و … به وضوح قابل مشاهده است؛ امّا چیزی که در این میان به شکل مشهودتر جلوه می‌کند، جهانی بودن این نیاز است. بی گمان میان‌ساله‌ها به یاد می‌آورند که ماشین لباسشویی با مقاومت‌هایی از سوی لایه‌های سنتی و مذهبی روبرو بود امّا به دلیل “واقعی” و “جهانی” بودن نیاز به آن، امروزه ما شاهد حضور ماشین‌های لباسشویی در منازل همگان و از جمله‌ی آنان خانواده‌های سنتی و مذهبی هستیم! فناوری در شکل جهانی در حال رفع مشکلات زندگانی بشر است و دیر یا زود شاهد ظهور روش‌ها و دستگاه‌های بسیاری خواهیم بود و خوشبخت آنانی که در مقابل دانش و فناوری از خود مقاومت نشان نداده و به محض احساس نیاز از آن‌ها بهره بگیرند!

نوشته های مشابه